Navigation Menu+

Dve percentá

TU SI STIAHNI VYPLNENÉ TLAČIVO. Prečo? Ta lebo celý festival je platený len zo vstupného. Tento rok sme nevedeli, čo s nami bude (toto je podstatný článok a vyjadruje zmenu celého Skapal pes festu).  A vlastne stále ešte nevieme. Ak nám chceš pomôcť, tak momentálne potrebujeme love. Jediná forma, ako svoju lásku teraz dokážeš vyjadriť je číselne. Konkrétne číslom 2. Hej ide o dve percentá. Nikdy sme ich nepýtali, ale teraz to asi bez toho nepôjde.

Nejde o sponzorské veci. Ide o tvoje peniaze, ktoré aj tak aj tak niekam pôjdu. Väčšinu z nich už neuvidíš.

Aspoň na dve percentá svojich daní sa môžeš prísť pozrieť v septembri do Trebišova na Skapal pes fest 2018. Je to festival, ktorý už päť rokov funguje bez sponzorov. Úplne. Len peniaze zo vstupu. Žiadna ryža, čisté nadšenie. Tento rok to bude omnoho ťažšie, ale chceme to skúsiť dať.

TU SI STIAHNI TLAČIVO. A venuj 2% dane nám. Akože nám všetkým.

pozor. do 15. februára!

Postup pri poukázaní daní v roku 2018

1. sumu 2% nezaokrúhľovať, tzn. ak napríklad vyjde 12,5698732158 eur,
napísať 12,56 eur – prvé dve desatinné miesta len opísať.

2. Nový vzor tlačív Vyhlásenie a Potvrdenie predpisuje vypísanie
údajov paličkovým písmom, tzn. všetky údaje vypísať VEĽKÝM TLAČENÝM
písmom, výnimku tvorí názov združenia, ktorý je potrebný vypísať tak
ako ho máme zaregistrovaný, čiže napr. NAPOKOJU o.z.

3. IČO sa zarovnáva sprava, napríklad v našom prípade – prvé 4 políčka
nechať prázdne, inak skener nevezme tento údaj a 2% prepadnú štátu.

4. Prosíme Vás, aby ste použili výlučne nové vzory tlačív, nájdete ich
nižšie. Môže sa stať, že Váš zamestnávateľ o tejto veľkej zmene nebude
vôbec informovaný.

Zamestnanci:

V lehote do 15.2.2018 doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň a vyplnenie tlačiva „Potvrdenie o
zaplatení dane“ svojmu zamestnávateľovi. Na základe tohto Potvrdenia
následne vyplniť Vyhlásenie.
Do 30. apríla 2018 doručiť Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane od
zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU v mieste bydliska (osobne, poštou,
elektronicky).

!!! POZOR!!!
Každý rok sa podmienky sprísňujú, od tohto roku budú
daňové úrady akceptovať len dokumenty vydané finančnou správou v tejto
štrukturovanej forme, ktoré si môžete stiahnuť nižšie, minuloročné
vzory a vlastné vzory firiem budú systémom automaticky odmietnuté.
Prosíme Vás, aby ste žiadne iné vzory ako tieto aktuálne nepoužili.

Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama a právnická osoba:

do 30. marca 2018 daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie a
právnické osoby, musia podať daňové priznanie

a v príslušných riadkoch vyplniť VYHLÁSENIE, ktoré je súčasťou
daňového priznania.