Navigation Menu+

Výstava SkapalPesFest 2017 – Médium v expandovanom poli

FB udalosť

Kurátor: Miroslav Kleban
1.9.2017 o 20:00 hod., Skapal pes fest 2017 – Trebišov, Nová Koronč, Sunnyho ranč
Vystavujúci autori: Denisa Slavkovská, Kristián Čarný, Tibor Nagy, Matej Ivan & Tomáš
Kramárek

Skupinová výstava súčasných autorov predstaví návštevníkom festivalu rôzne polohy objektu a inštalácie vo verejnom priestore. Oslovení autori vytvoria v postagrárnom priestore inštalácie, ktoré predstavujú experimentálne hranice medzi grafikou, sochou, objektom, inštaláciou a novými médiami. Tento ročník sme konfrontovali silné osobnosti školopovinné, prejavujúce svoj talent nielen na akademickej pôde, ale aj v ich agilnej prezentácii na rôznych projektoch už počas štúdia (Denisa Slavkovská, Kristián Čarný). Rovnako sme oslovili umelecké osobnosti, ktoré úspešne opustili akademickú pôdu a pravidelne sa objavujú na festivaloch súčasného umenia a profesne pôsobia v umeleckej sfére (Matej Ivan & Tomáš Kramárek, Tibor Nagy Grosso). Výsledná skupina tak prezentuje autorské diela, z ktorých niektoré boli pripravené v rámci akcie Intervencie 2017, iné boli vyselektované z voľnej tvorby a formálnym spôsobom expandujú do súčasnej, mimopoľnej
klasifikácie a konkrétnym spôsobom reflektujú súčasný stav spoločnosti.

Fotka Kotolňa.

Deni Slavkovská. Zdroj: Kotolňa https://www.facebook.com/kotolna.ke/?ref=stream

Denisa Slavkovská: študentka Fakulty umení v ateliéri Prof. Petra Rónaia predstaví inštaláciu s názvom Insects (2014). Denisa programovo vystupuje z plochy a expanduje do kombinovateľných alternatív iných médií. Navrstvením transparentných tabuľových plôch s motívom hmyzích tiel, vzniká tiesnivý dekoratívny mikropriestor, ktorý je výsledkom experimentálneho spojenia tradičnej grafickej
techniky s atraktivitou zvoleného materiálu a svetla ako vonkajšieho produktu.

Kristián Čarný: študent Fakulty umení prezentuje sochársku bustu, ktorá vychádza z klasického antického vzorca, avšak popiera v sebe akýkoľvek odkaz na estetiku krásna. Klasická výstavba hmoty je premodelovaná do roviny mechanického antropomorfa, ktoré stelesňuje súčasnú podobu človeka, jeho vnútra, do ktorého je možné nahliadnuť. Kristián tak odkrýva základné matičné prvky globalizácie a utvára nový kánon ľudskej krásy v podobe technomorfnej „postavy“.

Tibor Nagy Grosso: Absolvent nových médií, prezentuje multimediálnu inštaláciu, ktorá pracuje s fyzikálnymi substanciami. Vyjadruje autorove nefiktívne obavy o možnostiach dopadu rakety alebo bomby v oblasti územnej neutrality Trebišova, Slovenska a strednej Európy. Audiovizuálna inštalácia je symbolickým prenesením desivého svedectva zvukov, ktoré efemérnym spôsobom zhmotňujú (ne)viditeľnú hrozbu možnej deštrukc ie a expanzie ľudstva.A tmosferickým prevedením Tibor vytváraskeptickú, ponurú, tajuplnú náladu, typickú pre súčasné obdobie. Toto dielo je zbavené definovateľného média z hľadiska hmotnej podstaty a má ambíciu byť akousi pripomienkou
analógiou v duchu barokového memento mori. NO ROCKETS, NO BOMBS, NO WAR AND VIOLENCE!

Matej Ivan & Tomáš Kramárek: vytvorili pre festival dielo, ktoré bolo prezentované v rámci krátkodobej verejnej inštalácie na festivale súčasného umenia Intervencie 2017. Inštalácia v podobe verejnej intervencie pozostáva z monumentálnej vizualizácie grafém (ŽI DOMA) a predstavuje satirický výkrik mladého človeka do ekonomicky a sociálne vyprázdneného životného priestoru.

 

Vernisáž: 1. septembra 2017 – 20:00
Finisáž: 2. septembra 2017 – 16:00